Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

 

Funkcję Elektronicznej Skrzynki Podawczej  Sądu Rejonowego w Łańcucie pełni Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) dpstępna pod niżej wskazanym linkiem :

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Valid XHTML 1.0 Transitional