Rejestr Spadkowy

Sąd Rejonowy w Łańcucie  informuje, że weszło w życie z dniem 8 września 2016r, Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu uiszczania i wysokości opłat za wpisy dokonywane
w Rejestrze Spadkowym przez notariusza lub sąd (Dz.U.2016, poz. 1420).

 

Na podstawie § 1 cyt. Rozporządzenia wysokość opłat za wpis dokonany w Rejestrze Spadkowym wynosi 5,00 złotych.

 

Opłaty należy dokonywać w punkcie kasowym sądu w budynku Sądu Rejonowego w Łańcucie
ul. Grunwaldzka  10 lub na rachunek bankowy sum na zlecenie Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

 

nr 64 1010 1528 0003 0313 9120 0000

 

Dokonując przelewu prosimy  w tytule wskazać, że opłata dotyczy
Sądu Rejonowego w Łańcucie


Przedmiotową opłatę uiszcza każdorazowo wnioskodawca wraz z wniesieniem pisma wszczynającego postępowanie o wydanie orzeczenia podlegającego wpisowi do Rejestru Spadkowego.

 

Dostęp do Rejestru Spadkowego

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Łańcucie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2017-11-06 11:29
Opublikowany przez: Konrad Magdoń
Aktualizowany dnia: 2017-11-06 12:56
Aktualizowany przez: Konrad Magdoń
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 3 458