Oferty pracy

                                  

Konkurs na staż urzędniczy w Wydziałach w Sądzie Rejonowym w Łańcucie

                                           - nr KD-1102-11/20.

 

O g ł o s z e n i e   o   k o n k u r s i e 

 

L i s t a   k a n d y d a t ó w   d o p u s z c z o n y c h   d o   I I   e t a p u   k o n k u r s u 

 

L i s t a   k a n d y d a t ó w   d o p u s z c z o n y c h   d o   I I I   e t a p u   k o n k u r s u

 

I n f o r m a c j a   o    w y n i k a c  h    k o n k u r s u   n a   s t a ż   u r z ę d n i c z y

 

 

 

 

RSS
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Łańcucie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2016-01-14 20:41
Opublikowany przez: Konrad Magdoń
Aktualizowany dnia: 2020-12-09 13:33
Aktualizowany przez: Konrad Magdoń
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 32 658