Historia

Sąd Rejonowy w Łańcucie powstał, jako Sąd Powiatowy w Łańcucie w latach 1910-1913.

Konstytucja 1867 pociągnęła za sobą rozdział sądownictwa od administracji. W każdym okręgu sądowym utworzono sąd powiatowy pierwszej instancji.  Przed wojna powszechną było w Galicji 190 sądów powszechnych ( F.Koneczny „Dzieje Administracji w Polsce w zarysie”), jednym z nich był Sąd Powiatowy w Łańcucie.


Budynek Sądu wzniesiony w latach 1910-1913 na nieruchomości oznaczonej jako parcele gruntowe 364/1, 364/2 stanowiące własność Państwa (Administracja Sprawiedliwości) na podstawie kontraktu kupna sprzedaży z daty Łańcut, 10 grudnia 1910r – przez A. Dąbrowskiego.


Wpisany został do Rejestru zabytków województwa rzeszowskiego na podstawie Decyzji  z dnia 28 marca 1997r L.dz. PSOZ-5340/4/97 Nr rejestru A-1284. W uzasadnieniu decyzji podano, iż budynek siedziby sądu posiada rozplanowanie wnętrza podporządkowane programowi użytkowemu oraz wystrój architektoniczny oparty na historyzujących formach stylowych. Usytuowany w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej miasta w otoczeniu zabytkowej zabudowy jest obiektem użyteczności publicznej o wartościach plastycznych  i historycznych. Odnowiony w latach 1962-1964.


Remont kapitalny budynku przeprowadzono w latach 1996 – 2001. Budynek został całkowicie wyremontowany i zmodernizowany. Wymieniono dach, stolarkę okienną i drzwiową, posadzki, instalację elektryczną, oświetlenie i elewację zewnętrzną. Każdy wolny kąt dokładnie zagospodarowano.

Fundusze na remont budynku pochodziły z Ministerstwa Sprawiedliwości, koszt robót wyniósł ok. 3 mln złotych. Ówczesny Wiceminister Sprawiedliwości Janusz Niedziela biorący udział w uroczystości oficjalnego oddania wyremontowanego budynku powiedział: „ Mamy poczucie, że dobrze wydaliśmy pieniądze przeznaczone na remont”. 20 maja 2002r Sąd odwiedziła Minister Sprawiedliwości Pani Barbara Piwnik.


W chwili obecnej w budynku sądu mieści się: Sąd Rejonowy w Łańcucie oraz Prokuratura Rejonowa w Łańcucie.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Łańcucie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2016-01-11 08:24
Opublikowany przez: Konrad Magdoń
Aktualizowany dnia: 2018-02-13 09:36
Aktualizowany przez: Konrad Magdoń
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 4 409