Na czym polega odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego ?

Odbywanie kary w tym systemie  polega na tym, że skazany ma obowiązek przebywać w mieszkaniu ustalonym przez sąd jako miejsce wykonywania kary, a może je opuszczać tylko w ściśle określonych godzinach ustalonych w postanowieniu sądu, oraz w ściśle określonym celu np. wykonywania pracy. Zachowanie skazanego jest nadzorowane przez kuratora sądowego.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o rozłożenie grzywny bądź kosztów sądowych na raty ?

Do takiego wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuacje materialną skazanego (np. zaświadczenie o dochodach – jeżeli skazany pracuje, decyzję Urzędu Pracy – gdy jest zarejestrowany jako bezrobotny), oraz dane dotyczące sytuacji rodzinnej skazanego. Ważnym dokumentem potwierdzającym sytuację materialną jest zeznanie podatkowe PIT (kserokopię należy dołączyć do wniosku).

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Łańcucie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Zatwierdzony przez: b/d