Prezes Sądu Rejonowego

Prezes Sądu Rejonowego w Łańcucie
Sędzia Sądu Rejonowego  Beata Faff, pok. 114,
tel. (017) 2242 323
adres e-mail: prezes@lancut.sr.gov.pl
Przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków
w każdy  poniedziałek od godz. 9:30 do 12:30

 

 Prezes Sądu Rejonowego

 1. Kieruje Sądem i reprezentuje go na zewnątrz z wyjątkiem spraw należących do kompetencji Dyrektora Sądu
 2. Kieruje działalnością administracyjną Sądu, wykonuje czynności administracji sądowej w stosunku  do podległego Sądu w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 2 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
 3. Jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych oraz asystentów sędziów,
 4. Udziela informacji na wnioski kierowane do Sądu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie     do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 782),
 5. Wykonuje obowiązki administratora danych  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1000)),
 6. Wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2012r. poz. 461 z późniejszymi zmianami),
 7. Wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych  Dz. U. z 2010r. Nr 182, poz. 1228),
 8. Szczegółowy zakres obowiązków wynika z działu II Regulaminu urzędowania sądów powszechnych, przepisów prawa o ustroju sądów powszechnych oraz przepisów wykonawczych,
 9. Orzeka w I Wydziale Cywilnym zgodnie z ustalonym dla tego Wydziału podziałem czynności.
  Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Łańcucie
  Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
  Opublikowany dnia: 2015-02-19 14:17
  Opublikowany przez: Konrad Magdoń
  Aktualizowany dnia: 2022-04-19 10:00
  Aktualizowany przez: Konrad Magdoń
  Zatwierdzony przez: b/d
  Licznik odwiedzin: 8 885